TENDERI miliona euro i paracaktuar për shokun e ish-ministrit ÇUÇI

Titulli: Tenderi i dyshimtë i kanalizimeve në Elbasan: Korrupsioni dhe mungesa e garës

Një tender me vlerë prej 703.7 milionë lekësh ose 6.7 milionë eurosh, për rikonstruksionin dhe ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve në zona informale të Elbasanit, po shkakton shqetësim. Shoqëria e Ujësjellës-Kanalizimeve Elbasan u përball me akuza të forta se tenderi ishte paracaktuar, pas publikimit të kritereve të veçanta të kualifikimit që nuk kishin asnjë lidhje me objektin e tenderit.

Në mesin e kritereve të dyshimta ishin kërkesa për sondë shpimi, edhe pse puna konsistonte vetëm në hapjen e një kanali maksimumi 1.5 metër të thellë. Po ashtu, kërkoheshin mbi 39 lloje makinerish dhe shumë punonjës, pa ndonjë lidhje me punën e projektit të kanalizimeve.

Kriteret e dyshimta rezultuan të suksesshme, pasi u paraqitën vetëm dy oferta për kontratën prej 6.7 milionë eurosh. Fitues u shpall bashkimi i shoqërive “METEO” sh.p.k, “TOTILA” shpk dhe “ALBA KONSTRUKSION”, duke ofruar një vlerë prej 697.1 milionë lekësh, ose 99.1 për qind të fondit limit. Oferta tjetër, që ishte më e ulët në vlerë, u skualifikua pa arsye të qarta.

Ky rast i kanalizimeve të Elbasanit është vetëm një shembull i shumtë i mungesës së garës në tenderat në Shqipëri. Ato duket të paracaktohen për individët që kanë kontakte dhe miqësi me pushtetarët, duke lënë në hije rregullat e transparencës dhe efikasitetit.

Kompania “METEO” sh.p.k, e cila zotërohet nga Eral Myftaraj, është një ndër përfituesit kryesorë të fondeve publike në Shqipëri, veçanërisht në institucionet lokale të Elbasanit. Këto lidhje të forta kanë shkaktuar akuza se Eral Myftaraj është afër ish-ministrit të brendshëm, Bledi Çuçi.

Eral Myftaraj i “METEO Shpk”   e pranon hapur dhe  mburret në ambjente të ndryshme  se punon me Bledar Çuçin, ka marrë 50 milionë Euro tenderë

Ngjarje e fundit që rëndon akuzat ndaj Eral Myftarajt ishte një aksident i rëndë ku një punonjës i kompanisë “METEO” u plagos në mënyrë serioze dhe u përcaktua si veprë penale. Megjithatë, autoritetet nuk morën asnjë masë ndaj kësaj kompanie. Në vend të kësaj, “METEO” vazhdon të fitojë kontrata me vlera të larta, duke treguar mungesën e garës në tendera dhe lidhjen e dyshimtë me pushtetarët.

Ky rast i kanalizimeve të Elbasanit nuk është vetëm një tregues i korrupsionit në sistemin e prokurimeve, por edhe një barrë e rëndë për qytetarët që paguajnë për kontratat me çmime të fryra. Mungesa e transparencës dhe konkurrencës sjell kosto të larta për projekte publike, ndërsa fituesit e privilegjuar përfitojnë në mënyrë të padrejtë.

Publikuar nga Publik Media