Vladimir Putin nënshkruan ligjin që ndalon ndryshimin e gjinisë në Rusi

Vladimir Putin ka nënshkruar legjislacionin që i ndalon njerëzit të ndryshojnë zyrtarisht ose nga ana mjekësore gjininë e tyre, duke përfaqësuar një goditje të mëtejshme për komunitetin LGBTQ+ të Rusisë.Akti, i miratuar unanimisht nga të dyja dhomat e parlamentit, ndalon çdo “ndërhyrje mjekësore që synon ndryshimin e seksit të një personi”, si dhe ndalon ndryshimin e gjinisë së një personi në dokumentet zyrtare ose të dhënat publike. Përjashtimi i vetëm do të jetë ndërhyrja mjekësore për trajtimin e anomalive kongjenitale.

Ligji gjithashtu anulon martesat në të cilat një person ka “ndryshuar gjininë” dhe ndalon transgjinorët të birësojnë fëmijë.

Publikuar nga Publik Media