Në stratosferë, çmimi i apartamenteve në Tiranë.

Ndërtuesit Parashikojnë Rritje të Çmimeve të Apartamenteve në Muajt e Ardhshëm, Sipas Pyetësorit të Bankës së Shqipërisë

Një lajm i ri ka dalë nga sektori i ndërtimit në Shqipëri, ku ndërtuesit paralajmërojnë për një tjetër rritje të çmimeve të apartamenteve në tre muajt e ardhshëm. Këto parashikime erdhën pas një pyetësori të organizuar nga Banka e Shqipërisë, në të cilin ndërtuesit shprehen me besim për zhvillimin e tregut të pasurive të patundshme.

Sipas Bankës së Shqipërisë, balanca e përgjigjeve për pyetjen në fjalë shënoi një rritje të rëndësishme gjatë muajit qershor, duke arritur në nivelin e 26.2. Kjo vlerë paraqet treguesin më të lartë deri më tani, duke treguar se 26.2% më shumë ndërtues kanë bindjen se çmimet e apartamenteve do të vijojnë të ngriten, krahasuar me ata që shprehin mendimin e kundërt.

Banka e Shqipërisë e vëren me kujdes këtë rritje të fuqishme të besimit të ndërtuesve në zhvillimin e tregut të pasurive të patundshme. Ndërtuesit parashikojnë se kërkesa e vazhdueshme dhe oferta e limituar e apartamenteve do të vazhdojë të ndikojë në rritjen e çmimeve në muajt në vijim.

Ky lajm i fundit sjell një perspektivë të rëndësishme për blerësit dhe investitorët potencialë të pasurive të patundshme në Shqipëri. Ata duhet të jenë të vetëdijshëm për këtë rritje të pritur të çmimeve dhe të marrin vendime të mençura bazuar në këto parashikime të sektorit të ndërtimit.

Publikuar nga Publik Media